DANE. ÚČTOVNÍCTVO. AUDIT

ADVISORY

NAŠE SLUŽBY

Už od roku 2008 spracovávame firemnú agendu našich klientov a poskytujeme služby v oblasti daňového poradenstva, auditu, reportingu a outsourcingu.

NAJNOVŠIE VYDANIA NEWSFLASH

Aktuality z účtovníctva: Newsflash 6

Newsflash 6

Posledné tohtoročné vydanie noviniek Vás oboznámi s novelami zákona o dani z príjmov a zákona o dani z pridanej hodnoty, ktoré schválil parlament dňa 7. decembra 2017...

Viac
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 5

Newsflash 5

Koniec roka opäť prináša zmeny v daňových zákonoch. V tomto čísle noviniek sme zhrnuli najvýznamnejšie zmeny vyplývajúce z novely zákona o správe daní, zákona o účtovníctve ...

Viac
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 4

Newsflash 4

Daňové úniky, agresívne daňové plánovanie, daňové raje, daňová transparentnosť sú horúcimi témami vo svete, v Európskej únii i na Slovensku...

Viac

NEWSFLASH

DÔVERA

Každý náš klient má svoju "kontaktnú osobu", ktorá dôverne pozná jeho situáciu a ľahko tak porozumie jeho problému.

ZAHRANIČIE

Zaisťujeme kompetentnosť našich pracovníkov v medzinárodných otázkach. Úzko spolupracujeme s podobne zameranými kanceláriami na celom svete.

SPOLUPRÁCE

Vďaka spolupráci s etablovanými advokátskymi, znaleckými či inými odbornými kanceláriami dokážeme zastrešiť takmer všetky potreby našich klientov.

BEZPEČNOSŤ

Vaše dáta starostlivo chránime. Za žiadnych okolností sa tak nemôže stať, že by boli vaše citlivé údaje zneužité.

SME ČLENOM:

PARTNERSKÉ KANCELÁRIE:

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKTUJTE NÁS

+421 2 33 00 62 60


Pobočka Bratislava

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
office@leonconsulting.sk

Pobočka Piešťany

Teplická 2, Piešťany, 921 01