Projekt eKasa

Finančná správa (FS) pripravila projekt eKasa, ktorý prináša online napojenie všetkých pokladníc na portál FS. Kým doteraz mali podnikatelia možnosť vybrať si napojenie na systémy FS v podobe virtuálnej registračnej pokladnice (VRP) dobrovoľne, od 1.7.2019 bude pripojenie pokladníc na portál FS povinné.
Pripájať sa k systému bude možné od 1.4.2019. Z elektronických registračných pokladníc (ERP) sa po pripojení stanú online registračné pokladnice (ORP). Podnikateľom sa tým rozšíria možnosti: pokladnicou bude môcť byť nielen klasická ERP, ale aj tablet, mobil, počítač či VRP. V praxi to znamená, že FS bude mať okamžitú informáciu o každom nákupe a každej transakcií, keďže sa bude každý daňový doklad evidovať na centrálnom úložisku. Systém eKasa eviduje doklady typu „úhrada faktúry“, nie samotné faktúry a teda eviduje len uhradenú sumu. Pre zvýšenie bezpečnosti a udržania konzistencie (napr. v prípade výpadku internetového spojenia) sa doklady budú zálohovať aj v chránenom úložisku v lokálnom zariadení.

Toto opatrenie prinesie podľa FS benefity ako pre podnikateľov, tak aj pre kupujúcich. Ako hlavné benefity pre podnikateľov môžeme spomenúť :

  • liberalizácia trhu pre zariadenia a tým nižšie obstarávacie náklady,

  • zníženie nákladov pri prevádzke, keďže už nebudú potrebné servisné organizácie,

  • kontinuálny prechod medzi účtovnými dňami, keďže vypadne potreba uzávierok,

  • taktiež celkové zníženie administratívnych nákladov.

Evidencia tržieb do systému eKasa bude vykonávaná prostredníctvom eKasa klienta. Pri súčasných ERP je to softwarové alebo hardwarové riešenie (od dodávateľa pokladnice) a pri VRP to bude služba (bezplatná aplikácia), zriadená FS. Pri použití aplikácie cez mobil alebo tablet, sa po súhlase kupujúceho s jeho zaslaním v elektronickej forme, pokladničný doklad už nebude musieť tlačiť.

Medzi ďalšie špecifiká budú patriť napr. povinné QR kódy na origináloch pokladničných dokladov, taktiež sa v eKase budú evidovať všetky vklady a výbery.

Povinnosť evidovania tržieb sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje vymedzené služby (uvedené v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z.z.), pričom za predaj tovaru alebo za poskytovanie vymedzených služieb prijíma tržby v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť. Služby podľa prílohy č. 1 zákona sú napr.: ubytovacie služby, reštauračné služby, právne činnosti, prenájom a lízing, oprava elektroniky a iné.

NAJNOVŠIE VYDANIA NEWSFLASH


Newsflash 10

Vláda schválila sériu opatrení na zmiernenie negatívnej situácie v...

Viac
Newsflash 9

Vážení obchodní partneri, milí naši priatelia! S hrdosťou a potešením Vá...

Viac
Newsflash 7

Daň z pridanej hodnoty na ubytovacie služby sa od 1. januára 2019 zni...

Viac
Newsflash 6

Posledné tohtoročné vydanie noviniek Vás oboznámi s novelami zákona o da...

Viac

PRIHLÁSTE SA NA ODBER AKTUALÍT NEWSFLASH