PROFESIONÁLNE A FLEXIBILNÉ DAŇOVÉ PORADENSTVO

Vďaka nášmu profesionálnemu a flexibilnému daňovému poradenstvu pomáhame podnikateľom držať krok s neustálymi zmenami a riadne si plniť všetky daňové povinnosti. Zároveň zvyšujeme hodnotu ich podnikania tým, že hľadáme optimálne riešenia pri ich strategických zámeroch.

Čo však platí na Slovensku, nemusí už platiť v zahraničí a naopak. Preto máme vo svojom tíme i vysoko kvalifikovaných zahraničných odborníkov ochotných poradiť aj v prípade, že vaše podnikanie presahuje národné hranice.

PONÚKAME PORADENSTVO V OBLASTIACH:

  • Zostavovanie daňových priznaní
  • Optimalizácia daňovo transparentných štruktúr
  • Daňové plánovanie, fúzie a akvizície
  • Daňový audit, due diligence
  • Vyslaní pracovníci (expati)
  • Transferové oceňovanie
  • Zastupovanie pred finančnými úradmi, inštitúciami sociálneho zabezpečenia, colnou správou a pod.
  • Externé spracovanie účtovníctva a miezd
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 10
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 9
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 8
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 7

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY

Profesionálny finančný audit účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
FINANČNÝ AUDIT

Široké spektrum služieb v oblasti auditu. Finančné a štatutárne audity, ekonomické a finančné analýzy, audity konsolidovaných účtovných…

Viac
Profesionálny outsourcing účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
OUTSOURCING

Komplexné spracovanie účtovníctva a miezd, spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní DPH a súhrnných výkazov, elektronická komunikácia…

Viac
Profesionálny reporting účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
REPORTING

Zrozumiteľné a s plánmi ľahko porovnateľné reporty ušité “na mieru”. Mesačné resp. štvrťročné reportingy podľa požiadaviek klienta, posúdenie celkovej…

Viac

MÁTE ZÁUJEM O ODBORNÉ PORADENSTVO?