ŠIROKÉ SPEKTRUM SLUŽIEB V OBLASTI AUDITU

Finančný alebo štatutárny audit je neodmysliteľnou súčasťou moderných a úspešných spoločností. Vďaka našim odborníkom dostanete nielen podrobné informácie o stave vášho podnikania, ale aj odporúčania a poradenstvo súvisiace s efektívnym fungovaním spoločnosti. Vďaka našej spolupráci s renomovaným audítorskými spoločnosťami vám zabezpečíme okrem finančného auditu i ďalšie služby:

  • Finančné a štatutárne audity
  • Audity konsolidovaných účtovných závierok podľa IAS/IFRS
  • Overovanie konsolidačných podkladov
  • Transakčné poradenstvo M&A
  • Finančné a účtovné poradenstvo
  • Finančný due diligence
  • Ekonomické a finančné analýzy
  • Overenie použitia grantov z EU
  • Overovanie iných ekonomických a finančných údajov
  • Iné služby v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi IAS
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 10
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 9
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 8
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 7

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY

Profesionálne daňové poradenstvo účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
DAŇOVÉ PORADENSTVO

Profesionálne a flexibilné poradenstvo o oblasti zostavovania daňových priznaní, daňového auditu, externého spracovania účtovníctva a miezd…

Viac
Profesionálny outsourcing účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
OUTSOURCING

Komplexné spracovanie účtovníctva a miezd, spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní DPH a súhrnných výkazov, elektronická komunikácia…

Viac
Profesionálny reporting účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
REPORTING

Zrozumiteľné a s plánmi ľahko porovnateľné reporty ušité “na mieru”. Mesačné resp. štvrťročné reportingy podľa požiadaviek klienta, posúdenie celkovej…

Viac

MÁTE ZÁUJEM O ODBORNÉ PORADENSTVO?