REPORTING UŠITÝ NA MIERU

Naši odborníci vám detailne pripravia spracovaný prehľad ušitý na mieru. Samozrejmosťou je bezpečnosť dát, ktoré pri tom starostlivo chránime.

Uvedomujeme si, že kvalitný reporting a systém controllingu je časovo náročné vytvoriť a nastaviť. Zo skúseností však vieme, na aké ukazovatele a aspekty podnikania sa zamerať – reporty diferencujeme v závislosti od toho, pre koho sú určené. Či už pre vaše konkrétne interné potreby alebo externých partnerov.

POSKYTOVANÉ TYPY PREHĽADOV:

  • Mesačný, resp. štvrťročný reporting podľa požiadaviek klienta
  • Posúdenie celkovej ekonomickej situácie klienta pomocou vybraných finančných ukazovateľov
  • Sledovanie likvidity a rentability
  • Analýza stavu pohľadávok a záväzkov
  • Sledovanie a vyhodnotenie pohybu cash-flow, EBIT, EBITDA, Net Cash
  • Prevod medzi jednotlivými typmi štandardov IAS/IFRS, US GAAP, HBII, USSK
  • Reporting pre potreby konsolidácie v IAS/IFRS, US GAAP, HBII
  • Poradenstvo pri strategickom plánovaní a tvorbe business plánov
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 10
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 9
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 8
Aktuality z účtovníctva: Newsflash 7

ĎALŠIE PONÚKANÉ SLUŽBY

Profesionálne daňové poradenstvo účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
DAŇOVÉ PORADENSTVO

Profesionálne a flexibilné poradenstvo o oblasti zostavovania daňových priznaní, daňového auditu, externého spracovania účtovníctva a miezd…

Viac
Profesionálny outsourcing účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
OUTSOURCING

Komplexné spracovanie účtovníctva a miezd, spracovanie mesačných a kvartálnych priznaní DPH a súhrnných výkazov, elektronická komunikácia…

Viac
Profesionálny finančný audit účtovnej spoločnosti LEON Tax, k. s.
FINANČNÝ AUDIT

Široké spektrum služieb v oblasti auditu. Finančné a štatutárne audity, ekonomické a finančné analýzy, audity konsolidovaných účtovných…

Viac

MÁTE ZÁUJEM O ODBORNÉ PORADENSTVO?